OFERTA

Ofertę usług doradczych kierujemy do przedsiębiorców, którzy pragną zerwać z rutynowymi metodami zarządzania i szukają nowych możliwości rozwoju swojego biznesu

Business development to usługa dla Klientów, właścicieli i zarządów firm, którzy stanęli przed wyzwaniem przedefiniowania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Wykorzystując nowoczesne narzędzia modelowania i wizualizacji biznesu, wspólnie opracowujemy koncepcję skutecznego dostarczenia oczekiwanych przez klientów wartości. W ramach tej oferty doradztwo dotyczy najczęściej obszaru core biznesu, finansów i marketingu. Często przybiera formę warsztatów kreatywnych. Oferta doradztwa jest zawsze poprzedzona diagnozą potrzeb doradczych, a na  życzenie klienta profesjonaliści przeprowadzą audyt kończący się raportem. Zobacz jak wygląda procedura i wg jakich zasad realizujemy usługi doradcze.

Audyt procesów biznesowych – usługa polega na szczegółowej analizie organizacji przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów biznesowych. Podczas spotkań doradczych z kluczowymi osobami w firmie sporządzana jest dokumentacja opisująca procesy w ważnych dla przedsiębiorstwa obszarach wraz z wskazaniami dotyczącymi ich optymalizacji. Korzyści uzyskiwane przez klienta w efekcie wdrożenia wyników usługi doradczej to przede wszystkim rzetelna i obiektywna ocena stanu faktycznego, która pozwala na obniżenie kosztów przebiegu procesów, udrożnienie wąskich gardeł, eliminacje zbędnych operacji, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów firmy. Doradztwo sprawdza się szczególnie w sytuacji gwałtownego zwiększenia skali działalności przedsiębiorstwa i związanej z nią konieczności zmiany podejścia do sposobu zarządzania i organizacji.

Oferta analizy marketingowej obejmuje elementy takie jak badanie szans rynkowych nowych koncepcji produktów i usług, identyfikację grup docelowych, optymalizację cech produktów pod kątem oczekiwań grupy docelowej, badanie efektywności kampanii reklamowych, badania popytu i elastyczności cenowej, badania wizerunku marek i produktów, badanie opinii i preferencji resellerów etc. Celem doradztwa jest wypracowanie rekomendacji dotyczących kierunku rozwoju przedsiębiorstwa i pomoc w sformułowaniu i wypromowaniu oferty najlepiej dopasowanej do zidentyfikowanych potrzeb klientów. Produkty doradztwa to dokumenty takie jak Strategia rozwoju, Strategia marketingowa, Strategia marki czy Strategia komunikacji.

Coach wspiera właściciela firmy w prowadzeniu firmy, pomagając mu naświetlić wizję firmy i dopasować ją do jego osobistych celów. Coaching biznesowy jest procesem wykorzystywanym do przeniesienia firmy z miejsca, w którym jest obecnie, do miejsca, w którym chce ją widzieć właściciel firmy. Po wyjaśnieniu, dokąd właściciel firmy chciałby doprowadzić działalność, Coach biznesowy pomoże ustalić i spriorytezować cele oraz wybrać strategie potrzebne firmie aby się do nich zbliżyć. Coach będzie spotykał się z właścicielem firmy regularnie, co tydzień lub co miesiąc, aby dotrzymać kroku zobowiązaniom podjętym podczas poprzedniej sesji coachingowej.