business coaching

ZREALIZUJ SWOJE WIZJE I CELE

uruchom swój potencjał

PAKIETY COACHINGOWE

ROZWÓJ ZAWODOWY

6 Sesji

  Coaching rozwoju zawodowego to rodzaj coachingu, który koncentruje się na pomaganiu jednostkom w doskonaleniu ich umiejętności i wiedzy w określonym obszarze lub dziedzinie. Może obejmować współpracę z trenerem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy, wyznaczenia celów i opracowania planu osiągnięcia tych celów. Coaching rozwoju zawodowego może być korzystny dla osób na każdym etapie ich kariery, ponieważ może pomóc im zbudować umiejętności i pewność siebie, których potrzebują, aby odnieść sukces w swoich przedsięwzięciach zawodowych. Może być również przydatny dla organizacji, ponieważ może pomóc pracownikom wzrastać i rozwijać się w ich rolach, prowadząc do poprawy wydajności i produktywności. Niektóre wspólne obszary, na których może koncentrować się coaching rozwoju zawodowego, obejmują umiejętności przywódcze, umiejętności komunikacyjne, zarządzanie czasem i wiedzę techniczną.

ROZWÓJ TWOJEGO BIZNESU

12 Sesji

Coaching biznesowy to profesjonalna usługa, która pomaga jednostkom i organizacjom poprawić ich wyniki i osiągnąć zamierzone cele. Trenerzy biznesowi współpracują z klientami, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy, opracować strategie sukcesu oraz zapewnić wsparcie i wskazówki, gdy klient pracuje nad wdrożeniem tych strategii. Coaching biznesowy może być pomocny dla osób, które chcą rozpocząć nowy biznes, rozwinąć istniejący biznes lub dokonać zmiany w karierze. Może być również przydatny dla organizacji, które chcą usprawnić swoją działalność lub rozwinąć swoich pracowników. Coaching biznesowy może odbywać się poprzez sesje jeden na jeden, warsztaty grupowe lub połączenie obu. Konkretne podejście i techniki stosowane w coachingu biznesowym będą się różnić w zależności od potrzeb i celów klienta.

ROZWÓJ ORGANIZACJI

24 Sesji

Coaching organizacyjny to rodzaj coachingu, który koncentruje się na pomaganiu jednostkom, zespołom i organizacjom w rozwoju i poprawie ich wydajności, efektywności i dobrego samopoczucia. Może obejmować pracę z poszczególnymi osobami, aby pomóc im w wyznaczaniu i osiąganiu celów, rozwijaniu nowych umiejętności i kompetencji oraz pokonywaniu wyzwań i przeszkód. Może również obejmować współpracę z zespołami w celu poprawy komunikacji, współpracy i produktywności oraz z organizacjami w celu pomocy im w dostosowaniu ich strategii, procesów i kultury do ich celów i wartości.

Coachowie organizacyjni mogą stosować różne podejścia i techniki, takie jak uczenie się przez działanie, dociekanie doceniające i coaching skoncentrowany na rozwiązaniach, aby pomóc swoim klientom zidentyfikować i pokonać przeszkody, opracować nowe perspektywy i rozwiązania oraz wprowadzić trwałe zmiany. Mogą również współpracować z klientami w celu opracowania spersonalizowanych planów i celów coachingowych oraz zapewniać ciągłe wsparcie i wskazówki, gdy klienci dążą do ich celów.