Strategia marketingowa dla Twojej firmy

Strategia marketingowa to długoterminowy plan osiągnięcia celów firmy poprzez zrozumienie potrzeb klientów i stworzenie wyraźnej i trwałej przewagi konkurencyjnej.

STRATEGIA

MARKI

Strategia marki to holistyczne podejście do tego, jak marka buduje identyfikację i przychylność obecnych i potencjalnych klientów. Silna marka ma kluczowe znaczenie dla budowania więzi z klientami. Skuteczna strategia marki może pomóc zwiększyć lojalność, zwiększyć świadomość marki, zbudować powtarzalny biznes oraz zainspirować marketing szeptany i rekomendacje.

ellyot-623921-unsplash.jpg

STRATEGIA KOMUNIKACJI

Strategia komunikacji to plan komunikacji z grupą docelową.

Obejmuje ona szereg kwestii takich jak: z kim się komunikujesz, dlaczego się z nimi komunikujesz, jak i kiedy z nimi się komunikujesz, jaką formę komunikacji powinny przyjąć treści i jakimi kanałami powinieneś je udostępniać.

STRATEGIA ROZWOJU BIZNESU

STRATEGI ROZWOJU biznesu POZWOLI ZidentyfikOWAĆ klientów i KOOPERANTÓW,
ZbudOWAĆ z nimi relacje, a następnie opracowAĆ rozwiązania,
które DOprowadzą do SKUTECZNEJ sprzedaży.

Dobra strategia rozwoju biznesu to mapa drogowa, która instruuje Twój zespół, jak znajdować i generować wartościowe leady, aby wspierać Twoje długoterminowe cele. Bez strategii Twój zespół może mieć trudności ze znalezieniem odpowiednich prospektów lub, w najgorszym przypadku, spędzić miesiące na rozwijaniu relacji z potencjalnymi kandydatami, którzy nie dokonają konwersji.

Ansoff zidentyfikował cztery strategie rozwoju biznesu. 

Strategia penetracji rynku

- kiedy firma koncentruje się na sprzedaży swoich obecnych produktów obecnym klientom

Strategia rozwoju rynku

- firma czyni starania o rozszerzenie sprzedaży poprzez sprzedaż obecnych produktów na nowych rynkach

Strategia rozwoju produktu

- kiedy firma tworzy nowe produkty do sprzedaży obecnym klientom

Strategia dywersyfikacji

- strategia dywersyfikacji obejmuje wprowadzanie nowych produktów na nowe rynki. Tak naprawdę to tworzenie zupełnie nowego biznesu.

Zaufało nam wiele małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i za granicą