ARTYKUŁY

Ekonomia współpracy

Ekonomia współpracy

Ekonomia współpracy Jedną z zalet powszechności Internetu jest uruchomianie potencjału ludzi, którzy dysponując określonymi zasobami mogą się nimi dzielić z innymi i na tym zarabiać (ekonomia współpracy – ang. share economy).  Jednak „mogą” – to nie znaczy, że „nie boją się” tego robić. „Mogą” to nie znaczy, że „wiedzą jak”. Sukces platform internetowych służących dzieleniu się zasobamiWięcej oEkonomia współpracy[…]