Dostępny przedsiębiorca

RMCK doradztwo

Projekt, jak sam tytuł wskazuje, oferuje wsparcie w postaci szkoleń i indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie planowania strategii rozwoju, wdrażania i komercjalizacji produktów i usług  z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystujących projektowanie uniwersalne oraz technologie kompensacyjne i asystujące.  W ramach projektu przeprowadzane są zajęcia teoretyczne i praktyczne w formie szkoleń oraz warsztatów. Obejmują one między innymi: część […]