Po co firmie konsultant?

Strategie_marketingoweDla przedsiębiorstwa znajdującego się w kryzysie lub odczuwającego słabość koniunktury, często jedyną szansą staje się zatrudnienie zewnętrznego konsultanta. To, że jest ono właśnie w takiej, a nie innej sytuacji, świadczy o tym, iż brak jest ludzi, którzy potrafią obiektywnie, krytycznie i bezkompromisowo ocenić stan i perspektywy rozwoju swojej firmy.

Doświadczeni konsultanci mają nie tylko doświadczenie i listę “podobnych przypadków” – potrafią przede wszystkim popatrzeć na przedsiębiorstwo z dystansu i jakby “z lotu ptaka”. Często zarówno kierownictwo, jak i pozostali pracownicy przedsiębiorstwa z czasem przyzwyczają się do “status quo” i nie tyko nie próbują niczego wokół siebie zmieniać, ale zwykle w ogóle nie widzą możliwości lub co gorsza potrzeby zmiany czegokolwiek. Z drugiej strony jednak zdeterminowane kierownictwo często zmuszone jest dokonać radykalnych zmian, i tu rekomendacja konsultanta jest bardzo wskazana. Często zarządy i rady nadzorcze są przeciwne bardziej radykalnym zmianom, zwłaszcza jeśli grożą one konsekwencjami personalnymi (redukcje zatrudnienia, weryfikacje kadry kierowniczej, wreszcie zmiany w samych radach nadzorczych). W takim przypadku merytoryczna opinia zewnętrznego konsultanta stanowić może decydujący argument dla podjęcia określonych działań naprawczych.