ARTYKUŁY

Doradca w projekcie „Zmiana na PLUS”

Doradca w projekcie „Zmiana na PLUS”

Projekt pn. „Zmiana na PLUS” realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 oś priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr iWięcej oDoradca w projekcie „Zmiana na PLUS”[…]

Doradca biznesowy w projekcie „Własny biznes w Twoim zasięgu”

Doradca biznesowy w projekcie „Własny biznes w Twoim zasięgu”

Projekt : „Własny biznes w Twoim zasięgu” skierowany jest do osób które spełniają łącznie następujące warunki: należą do jednej z grup: osób do 25-go roku życia bądź osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne zamieszkują na terenie jednego z powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, proszowicki,Więcej oDoradca biznesowy w projekcie „Własny biznes w Twoim zasięgu”[…]