Misją firmy RMCK jest wspieranie przedsiębiorstw w ich rozwoju, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy na temat marketingu i zarządzania, popartej wieloletnią praktyką biznesową.

Rzetelność. Integralność. Dotrzymywanie obietnic i wiarygodność. Lojalność. To podstawowe wartości określające priorytety firmy. Są istotą jej tożsamości – jej zasad, przekonań i filozofii. Największą nagrodą za pracę doradcy jest satysfakcja klientów.

Firma RMCK aktywnie wspiera lokalne społeczności, samorządy gospodarcze oraz działa na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym zakresie współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami okołobiznesowymi. Są to min. Stowarzyszenie WIOSNA, Fundacja KTO Kultura-Troska-Otwartość (projekty skierowane do osób powracających na rynek pracy), Stowarzyszenie Nasz Cholerzyn (lokalne projekty infrastrukturale i proekologiczne), Youth Business Poland (wsparcie doradcze dla młodych przedsiębiorców).

Zapraszam do kontaktu