Lekarstwo na biznes w pandemii

Generalnie branżę usług organizacji zjazdów i konferencji medycznych można było określić jako wysoko zyskowną. Było, gdyż pojawienie się pandemii spowodowało jej gwałtowną zapaść. W związku z nią organizatorzy konferencji byli zobowiązani do przestrzegania szeregu restrykcji i ograniczeń, aż do całkowitego lockdownu włącznie. Firma RMCK została zaangażowana do pomocy w transformacji oferty usług krakowskiego organizatora konferencji. Na bazie przeprowadzonych badań rynkowych opracowane zostały rekomendacje w zakresie dywersyfikacji usług oraz dostosowania modelu biznesowego do świadczenia ich w Internecie. Umożliwiło to ograniczenie zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji pandemicznej oraz  przygotowało firmę do dynamicznych zmian zachodzących na rynku usług świadczonych on-line. Dzięki dofinasowaniu koszt usługi nie był dla przedsiębiorcy barierą nie do przejścia. Z nowej oferty mogą już korzystać zainteresowani klienci.

Oferta dla deweloperów

Specjalistyczne usługi doradcze realizowane przez RMCK w okresie lipiec – sierpień 2020 były współfinansowane w ramach projektu Bony sukcesu. Duży krakowski wykonawca robót budowlanych zdecydował się na poszerzenie asortymentu usług o obsługę projektów deweloperskich. RMCK świadczyło doradztwo w zakresie monitorowania i prognozowania trendów rynkowych w branży nieruchomości oraz – w drugim etapie – opracowania modelu biznesowego usługi. Nowa oferta jest promowana na firmowej stronie internetowej, a Zarząd spółki przyjął uchwałę o wdrożeniu wypracowanych procedur.  

Optymalizacja procesów
biznesowych

Typowa historia w stylu „American dream”.  Na początku był magazyn w garażu i samochód, którym właściciel SPECTO docierał do klientów z ofertą produktów. W miarę jak firma się rozrastała, przybywało klientów, pracowników a asortyment towarów rozrósł się do tysięcy pozycji. Przyjazne relacje i działanie wg zasady „zawsze się tak robiło” nie wystarczały. Kiedy handel przeniósł się do Internetu, obok dobrych, osobistych relacji – klienci zaczęli doceniać poziom obsługi, szeroki asortyment oraz szybkość dostawy. Pojawiło się poważne wzywanie w postaci konieczności optymalizacji procesów funkcjonujących w firmie. Było to szczególnie potrzebne w sytuacji, gdy firma planowała poszerzanie działalności, zatrudnienie nowych pracowników i wdrożenie narzędzi służących automatyzacji procesów czy zarządzania relacjami z klientami. Konieczne było skorzystanie ze specjalistycznej usługi doradczej w obszarze organizacji i zarządzania. W wyniku współpracy z RMCK udało się przede wszystkim zidentyfikować wąskie gardła i miejsca marnotrawienia zasobów. Poprawa organizacji przełożyła się na satysfakcję klientów, wzrost zysków, ale także na poprawę warunków pracy.