Dysponujemy wieloma narzędziami do analizy stanu i wyników firmy. Oto kilka przykładowych, którymi posługujemy się w pracy z naszymi klientami:

MACIERZ BCG opracowana przez Boston Consulting Group (BCG), jest narzędziem wykorzystywanym przez firmy do oceny względnej siły linii produktów w ich portfelach. Który produkt jest na dzisiaj tym „chlebowym”, pozwalającym firmie na pokrycie bieżących kosztów, który jest wart inwestycji, a z oferowania którego należałoby zrezygnować? Gdzie szukać potencjalnych luk rynkowych? Jakie strategie przyjąć przy realizacji poszczególnych działań.

  * * *

BUSINESS MODEL CANVAS to szablon zarządzania strategicznego i lean startup do opracowywania nowych lub dokumentowania istniejących modeli biznesowych. Jest to wizualna tabela z elementami opisującymi ofertę, infrastrukturę, klientów i finanse firmy lub produktu. Pomaga firmom w dostosowaniu ich działalności, ilustrując potencjalne kompromisy. Zamiast wielostronicowego biznes planu uzyskujemy ogląd sytuacji firmy lub projektu, na jednej kartce papieru. W łatwy sposób identyfikujemy powiązania między kluczowymi elementami istniejącego lub kreowanego biznesu.

                                                                 * * *

METAPLAN – metoda dyskusji, która polega na tym, że w czasie debaty uczestnicy wspólnie tworzą plakat będący graficznym skrótem tej debaty. Dyskusję metodą Metaplanu można przeprowadzić w dużej grupie lub w małych zespołach. Praktyka pokazuje, że jej zastosowanie umożliwia wyciągnięcie na światło dzienne problemów, które na co dzień są w firmie zamiatane pod dywan. Metoda umożliwia dojście do głosu osobom, których do tej pory nikt nie słuchał. Wszystko to w atmosferze konstruktywnego poszukiwania rozwiązań.