DORADZTWO BIZNESOWE

Related imageDoradca biznesowy bierze udział w planowaniu, wdrażaniu i edukacji przedsiębiorstw. Współpracuje bezpośrednio z właścicielami firm przy opracowywaniu biznesplanu, identyfikowaniu potrzeb marketingowych i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do prowadzenia firmy.

Przykłady oferowanych usług:

  • Komercjalizacja wyników prac działów R&D (badań i rozwoju) – zobacz wybrane referencje firm i instytucji
  • Pomoc w identyfikowaniu potrzeb marketingowych i opracowywaniu strategii zwiększania świadomości marki i pozyskiwania klientów
  • Edukacja i oferowanie zasobów w zakresie technologii informatycznych, sprzedaży i regulacji biznesowych
  • Identyfikacja źródeł finansowania i pomoc w ubieganiu się o dotacje na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej
  • Opracowanie strategicznego biznesplanu z krótko- i długoterminowymi celami biznesowymi
  • Przegląd rachunkowości i budżetowania oraz formułowanie zaleceń dotyczących poprawy wyników

Nasi doradcy biznesowi mają duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W swojej karierze byli zaangażowani w praktyczne działania, które tworzą udany biznes, w tym w finanse, sprzedaż, planowanie i marketing.