Robert Maciaszek MARKETING W FIRMIE

Znana jest opinia iż to, co w marketingu ma więcej niż cztery lata,  staje się nieaktualne. Jednak czy na pewno można zignorować teorie i twierdzenia klasyków takich jak Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders czy bliższych nam Jerzy Altkorn i Teodor Kramer? Sądzę, że nie. Ich wartością jest co najmniej uporządkowanie już funkcjonujących i wprowadzenie nowych pojęć opisujących mechanizmy rynkowe. Myślę też, że żadnemu marketerowi nie powinny być obce klasyczne metody od lat stosowane w analizie, diagnozowaniu oraz budowaniu strategii i planów marketingowych. Zapraszam do pobrania i lektury bezpłatnej publikacji „Marketing w firmie”, gdzie zawarłem przegląd myśli marketingowej ostatnich dziesięcioleci. Materiał zawiera także autorski program szkolenia, a sama publikacja może pełnić rolę podręcznika dla uczestników szkoleń. Licencja otwarta – wymagane podawanie autora.

Pobierz publikację w formacie pdf

 

Robert Maciaszek ĆWICZENIE „MOSTY NA JAWIE”

Zastosowanie ćwiczenia: zarządzanie projektem, zarządzanie zespołem,  negocjacje

 

 

Pobierz instrukcję ćwiczenia w formacie pdf