Image result for business coaching Coaching jest efektywną formą rozwoju osobistego. To nie jest doradztwo czy terapia. Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, na kierunku jasnych rozwiązań i wyników.

Przy wsparciu Coacha zdefiniujesz własne priorytety, stworzysz strategię i plany działań dla osiągnięcia swoich celów. Coaching może być korzystny w wielu okolicznościach, w tym w obliczu wyzwań osobistych, zmiany zawodu, realizacji celów biznesowych, poprawy stosunków i zwiększenia pewności siebie.

Współcześnie każdy menedżer musisz na co dzień posługiwać się umiejętnościami coacha. Pomożemy Ci w nabyciu niektórych umiejętności bazujących na idei coachingu:

1) Budowanie relacji. Łatwiej przyjmować informacje od osób, którym się ufa. Należy skutecznie ustalać granice i budować zaufanie, stawiając pracownikom jasne cele uczenia się i rozwoju. Trzeba przy tym wykazywać się cierpliwością i dotrzymywać wszelkich obietnic które się złożyło.

2) Zapewnienie oceny. Gdzie teraz jesteś i dokąd chcesz iść? Pomaganie innym zyskać samoświadomość i zrozumienie jest kluczowym zadaniem dla coacha. Dostarczyć w odpowiednim czasie opinię i pomóc wyjaśnić zachowania, które pracownik chciałby zmienić. Analiza często skupia się na przyczynach i bieżących skutkach uchybień zamiast na wpływie jakie będą one miały na przyszłe wyniki.

3) Stawianie mentalnych wyzwań. Myślenie o myśleniu jest ważną częścią procesu coachingu. Coach zadaje pytania otwarte, wymaga znajdywania alternatywnych rozwiązań problemów i zachęca do rozsądnego podejmowania ryzyka.

4) Wspieranie i zachęcanie. Jako partner w rozwoju, coach uważnie słucha, jest otwarty na perspektywę innych i pozwala pracownikom na upust emocji, bez oceniania. Zachęca pracowników do osiągnięcia postępu w osiąganiu swoich celów i celebruje z nimi sukcesy.

5) Umożliwienie poznania po owocach. Co będzie rezultatem? Skuteczność coachingu poznaje się po osiąganych celach. Najpierw coach pomaga je ustalić. Potem pomaga w określeniu konkretnych zachowań i działań prowadzących do ich osiągnięcia. Jednak to pracownik musi wziąć odpowiedzialność za ostateczne rezultaty.

Coraz więcej organizacji czerpie z wzorców coachingu. Wszyscy menedżerowie potrzebują wiedzy po co i jak korzystać z coachingu, ale większość firm nie może sobie pozwolić na szkolenie ich na dużą skalę. Zewnętrzny coach może pomóc w stworzeniu kultury coachingu. Kluczem do sukcesu jest stworzenie grupy menedżerów -coachów, którzy mogą być promotorami mentalności coachingu.

Jako coach stosuję w swojej pracy standardy ICF

Robert Maciaszek, Coach