ARTYKUŁY

Dostępny przedsiębiorca

Dostępny przedsiębiorca

Projekt, jak sam tytuł wskazuje, oferuje wsparcie w postaci szkoleń i indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie planowania strategii rozwoju, wdrażania i komercjalizacji produktów i usług  z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystujących projektowanie uniwersalne oraz technologie kompensacyjne i asystujące.  W ramach projektu przeprowadzane są zajęcia teoretyczne i praktyczne w formie szkoleń oraz warsztatów. Obejmują one między innymi: częśćWięcej oDostępny przedsiębiorca[…]

Bony na cyfryzację

Bony na cyfryzację

PARP ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemiiWięcej oBony na cyfryzację[…]

Innowacje

Innowacje

Bony na innowacje Ponad 30 mln zł jeszcze w tym roku może trafić do małopolskich firm na realizację pomysłowych i przyszłościowych inwestycji. To pierwszy taki nabór wniosków w ramach „Bonów na innowacje”, gdzie będzie można uzyskać wsparcie nie tylko na projekty badawczo-rozwojowe, ale także wprowadzanie ich na rynek. Wnioski przyjmowane będą do 27 lipca 2021Więcej oInnowacje[…]

Zarzadzanie strategiczne dla studentów MBA

Zarzadzanie strategiczne dla studentów MBA

„Zarządzanie strategiczne”  to temat wykładu dla studentów EMBA, który zapoczątkował moją współpracę dydaktyczną z Collegium Humanum https://humanum.pl/. Uczelnia oferuje  min. studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) organizowane w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie. Słuchaczami wykładu byli pracownicy i właściciele firm oraz urzędnicy zajmujący kierownicze stanowiska. Zajęcia są prowadzone online i stądWięcej oZarzadzanie strategiczne dla studentów MBA[…]

Mentor w Programie Youth Business Poland

Mentor w Programie Youth Business Poland

Kluczową formą wsparcia początkujących przedsiębiorców w zakładaniu i rozwoju firmy w Youth Business Poland jest Indywidualny Mentoring Biznesowy. Uczestnik YBP ma możliwość skorzystania z  6 miesięcznej współpracy z profesjonalnym mentorem.

Cele Mentoringu w Youth Business Poland to przyspieszać tempo rozwoju, polepszać efekty działania i podnosić jakość funkcjonowania młodego przedsiębiorcy i jego firmy.

Czytaj więcej O tej wersjiMentor w Programie Youth Business Poland

Doradca w projekcie „Zmiana na PLUS”

Doradca w projekcie „Zmiana na PLUS”

Projekt pn. „Zmiana na PLUS” realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 oś priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr iWięcej oDoradca w projekcie „Zmiana na PLUS”[…]

Doradca w projekcie ”Praca dla Młodych!”

Doradca w projekcie ”Praca dla Młodych!”

ROBERT_MACIASZEK

Projekt „Praca dla Młodych!” jest realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w ramach Priorytetu I, Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej O tej wersjiDoradca w projekcie ”Praca dla Młodych!”

Doradca w projekcie „MMP dostawcą usług dla osób starszych”

Doradca w projekcie „MMP dostawcą usług dla osób starszych”

Od kwietnia 2014 na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYG Consulting rozpocznie realizację projektu szkoleniowo-doradczego w ramach PO KL 2.1.3.: „MMP dostawcą usług dla osób starszych”. Celem projektu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorców i ich pracowników w obszarze budowania i rozwijania usług dopasowanych do potrzeb dojrzałego klienta tj. osób powyżej 60/65 roku życia. ProjektWięcej oDoradca w projekcie „MMP dostawcą usług dla osób starszych”[…]

Wrześniowy cut off za nami – do SME Instrument wpłynęło 1944 wnioski

Wrześniowy cut off za nami – do SME Instrument wpłynęło 1944 wnioski

24 września minęła data drugiego cut off aplikowania do pierwszej fazy projektu SME Instrument w ramach Horyzontu 2020. Do EASME wpłynęło 1944 wniosków, czyli znacząco mniej niż do naboru czerwcowego (wtedy 2666). Można się było tego spodziewać, gdyż po pierwszej euforii często następuje spadek zapału. Co ciekawe, ranking ilości wniosków z podziałem na poszczególne kraje pozostajeWięcej oWrześniowy cut off za nami – do SME Instrument wpłynęło 1944 wnioski[…]