ARTYKUŁY

Mentor w Programie Youth Business Poland

Mentor w Programie Youth Business Poland

Kluczową formą wsparcia początkujących przedsiębiorców w zakładaniu i rozwoju firmy w Youth Business Poland jest Indywidualny Mentoring Biznesowy. Uczestnik YBP ma możliwość skorzystania z  6 miesięcznej współpracy z profesjonalnym mentorem.

Cele Mentoringu w Youth Business Poland to przyspieszać tempo rozwoju, polepszać efekty działania i podnosić jakość funkcjonowania młodego przedsiębiorcy i jego firmy.

Czytaj więcej O tej wersjiMentor w Programie Youth Business Poland

Doradca w projekcie „Zmiana na PLUS”

Doradca w projekcie „Zmiana na PLUS”

Projekt pn. „Zmiana na PLUS” realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 oś priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr iWięcej oDoradca w projekcie „Zmiana na PLUS”[…]

Doradca w projekcie ”Praca dla Młodych!”

Doradca w projekcie ”Praca dla Młodych!”

ROBERT_MACIASZEK

Projekt „Praca dla Młodych!” jest realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w ramach Priorytetu I, Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej O tej wersjiDoradca w projekcie ”Praca dla Młodych!”

Doradca w projekcie „MMP dostawcą usług dla osób starszych”

Doradca w projekcie „MMP dostawcą usług dla osób starszych”

Od kwietnia 2014 na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYG Consulting rozpocznie realizację projektu szkoleniowo-doradczego w ramach PO KL 2.1.3.: „MMP dostawcą usług dla osób starszych”. Celem projektu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorców i ich pracowników w obszarze budowania i rozwijania usług dopasowanych do potrzeb dojrzałego klienta tj. osób powyżej 60/65 roku życia. ProjektWięcej oDoradca w projekcie „MMP dostawcą usług dla osób starszych”[…]

Wrześniowy cut off za nami – do SME Instrument wpłynęło 1944 wnioski

Wrześniowy cut off za nami – do SME Instrument wpłynęło 1944 wnioski

24 września minęła data drugiego cut off aplikowania do pierwszej fazy projektu SME Instrument w ramach Horyzontu 2020. Do EASME wpłynęło 1944 wniosków, czyli znacząco mniej niż do naboru czerwcowego (wtedy 2666). Można się było tego spodziewać, gdyż po pierwszej euforii często następuje spadek zapału. Co ciekawe, ranking ilości wniosków z podziałem na poszczególne kraje pozostajeWięcej oWrześniowy cut off za nami – do SME Instrument wpłynęło 1944 wnioski[…]

Instrument MŚP w Horyzoncie 2020

Instrument MŚP w Horyzoncie 2020

Wsparcie dla MŚP jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także spójności społecznej. W związku z tym, w Programie Horyzont 2020 przyjęto założenie, że około 20% całkowitego budżetu przeznaczonego na walkę z wyzwaniami społecznymi oraz na technologie wspomagające i przemysłowe trafi w ręce małych i średnich przedsiębiorstw,Więcej oInstrument MŚP w Horyzoncie 2020[…]

Coach w Pilotażowym Projekcie UE „Commercialise”

Coach w Pilotażowym Projekcie UE „Commercialise”

Od czerwca 2013 r. wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii, Finlandii i Turcji, PARP realizował projekt finansowany z 7 Programu Ramowego, pn.: „COaching and Mentoring of sMEs for Research CommercIALISation and Exploitation”.  W pilotażu wzięło udział po 15 firm z 4 krajów. W procesie naboru Coachów w Polsce do udziału w projekcie zaproszono 9 kandydatów spośród 36 spełniających kryteria. Usługę realizowało 5 ostatecznie wybranych przez samych przedsiębiorców. Miałem przyjemność pracować z czterema polskimi firmami. http://www.commercialise-project.eu/project-coaches/pl-project-coaches (czytaj również na Commercialise.pl)

Czytaj więcej O tej wersjiCoach w Pilotażowym Projekcie UE „Commercialise”

Konsultant w projekcie „Przedsiębiorco rozwiń skrzydła – doradztwo dla małopolskich firm sektora MMŚP”

Konsultant w projekcie „Przedsiębiorco rozwiń skrzydła – doradztwo dla małopolskich firm sektora MMŚP”

Projekt „Przedsiębiorco rozwiń skrzydła – doradztwo dla małopolskich firm sektora MMŚP” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem projektu jest eliminacja najczęściej występujących barier rozwoju oraz poprawa konkurencyjności min. 270 małopolskich przedsiębiorstw poprzez przeprowadzenie specjalistycznego doradztwa w zakresie m.in. prawa, finansów, zarządzania i organizacji firm. Czytaj więcej O tej wersjiKonsultant w projekcie „Przedsiębiorco rozwiń skrzydła – doradztwo dla małopolskich firm sektora MMŚP”

Konsultant ds. marketingu w projekcie „Instrument Szybkiego Reagowania”

Konsultant ds. marketingu w projekcie „Instrument Szybkiego Reagowania”

Realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości program Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), skierowany do przedsiębiorców, którzy odczuwają skutki spowolnienia, zbliża się do końca. Przez dwa lata uczestnicy programu skorzystali z 1500 różnorodnych pakietów usług szkoleniowych i doradczych, szacowanych na łączną kwotę ponad 27 mln złotych. W programie ISR bierze udział 210 firm różnej wielkości – łącznieWięcej oKonsultant ds. marketingu w projekcie „Instrument Szybkiego Reagowania”[…]