ARTYKUŁY

Akademia Menadżera Innowacji – start!

Akademia Menadżera Innowacji – start!

 Rozpoczęła się rekrutacja uczestników (potrwa do 9 września br.) do IV edycji programu Akademii Menedżera Innowacji. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej iWięcej oAkademia Menadżera Innowacji – start![…]

Matematyka handlowa

Matematyka handlowa

Matematyka handlowa zapewnia tzw. Big View potrzebny do podejmowania ważnych decyzji biznesowych.  Nie musisz być księgowym. Wystarczy znać podstawowe równania matematyczne: plus, minus, mnożenie, dzielenie i raz na jakiś czas procenty. Oto 4 podstawowe równania matematyczne dotyczące sprzedaży: 0 X 100 = 0 W handlu trwa ciągła wojna o poziom osiąganej marży w stosunku doWięcej oMatematyka handlowa[…]

Dostępny przedsiębiorca

Dostępny przedsiębiorca

Projekt, jak sam tytuł wskazuje, oferuje wsparcie w postaci szkoleń i indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie planowania strategii rozwoju, wdrażania i komercjalizacji produktów i usług  z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystujących projektowanie uniwersalne oraz technologie kompensacyjne i asystujące.  W ramach projektu przeprowadzane są zajęcia teoretyczne i praktyczne w formie szkoleń oraz warsztatów. Obejmują one między innymi: częśćWięcej oDostępny przedsiębiorca[…]

Planowanie strategiczne [oferta]

Planowanie strategiczne [oferta]

Celem doradztwa jest przygotowanie Planu Strategicznego Przedsiębiorstwa (najczęściej na okres 5 lat). Plan pozwala na dostosowanie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia biznesowego i jednocześnie na określenie głównych kierunków jego rozwoju. Dzięki opracowaniu planu strategicznego, przedsiębiorstwo stanie się bardziej odporne na zaburzenia, odpowiednio różnicując swoje cele i plany krótkoterminowe, tworząc specyficzne programy działania dlaWięcej oPlanowanie strategiczne [oferta][…]

Zarzadzanie strategiczne dla studentów MBA

Zarzadzanie strategiczne dla studentów MBA

„Zarządzanie strategiczne”  to temat wykładu dla studentów EMBA, który zapoczątkował moją współpracę dydaktyczną z Collegium Humanum https://humanum.pl/. Uczelnia oferuje  min. studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) organizowane w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie. Słuchaczami wykładu byli pracownicy i właściciele firm oraz urzędnicy zajmujący kierownicze stanowiska. Zajęcia są prowadzone online i stądWięcej oZarzadzanie strategiczne dla studentów MBA[…]

Jak zmniejszyć wpływ COVID-19 na twój biznes?

Jak zmniejszyć wpływ COVID-19 na twój biznes?

Wpływ koronawirusa na gospodarkę jest nadal nieznany, ale prawdopodobnie będzie ogromny. W tym niespotykanym czasie istnieje wiele niewiadomych dotyczących tego, w jaki sposób firmy mogą utrzymać rentowność. Oto kilka punktów, które należy uwzględnić w tym niepewnym czasie: 1. Zarządzaj przepływami gotówki Najpierw ustal kto jest ci winien pieniądze i nie zwlekaj z wystawieniem faktury. SprawdźWięcej oJak zmniejszyć wpływ COVID-19 na twój biznes?[…]

ŻEBY ZARZĄDZAĆ TRZEBA MIERZYĆ

ŻEBY ZARZĄDZAĆ TRZEBA MIERZYĆ

Klasyk zarządzania, Peter Drucker stwierdził, że jeśli jesteśmy w stanie coś zmierzyć – możemy tym zarządzać (What gets measured, gets managed (improved)). To co firmy zazwyczaj z łatwością „mierzą”, to poziom obrotów w okresach miesięcznych czy rocznych. Gorzej z zyskownością, zwłaszcza tam gdzie stosuje się optymalizację podatkową, która ma na celu minimalizację wykazywanego dochodu. CoWięcej oŻEBY ZARZĄDZAĆ TRZEBA MIERZYĆ[…]

Po co firmie konsultant?

Po co firmie konsultant?

Czasami, gdy w swoim życiu masz do czynienia z problemem, zwracasz się do przyjaciół lubi rodziny o opinię. Firmy często też tego potrzebują, szczególnie podczas podejmowania trudnych decyzji. Zdarza się, że menadżerowie mają pewną wizję rozwiązania problemu, z którym mają do czynienia, ale chcą się upewnić, że to, co myślą, jest poprawne. Kiedy indziej napotkaneWięcej oPo co firmie konsultant?[…]