ARTYKUŁY

Znak Jakości MSUES dla RMCK

Znak Jakości MSUES dla RMCK

Z przyjemnością pragnę poinformować, że od dnia 20 grudnia 2019, firma RMCK Robert Maciaszek otrzymała prawo do posługiwania się znakiem jakości MSUES. Znak jakości MSUES (Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych) jest przyznawany firmom oraz instytucjom szkoleniowym i doradczym. Znak ten jest dla tych, którzy chcą stale podnosić jakość swoich usług, zdobywać nowych klientów, mieć pewność, żeWięcej oZnak Jakości MSUES dla RMCK[…]

Specjalista w polskiej bazie „get smarter”

Specjalista w polskiej bazie „get smarter”

Platforma  get smarter  umożliwia: 1) przedstawienie przez specjalistów oferty konsultacji 2) wyszukanie przez użytkownika oferty konsultacji świadczonych przez specjalistę w interesującej go dziedzinie 3) zawarcie przez użytkownika i specjalistę transakcji, której przedmiotem jest świadczenie przez specjalistę konsultacji na rzecz użytkownika 4) odbycie przez użytkownika i specjalistę wirtualnego spotkania on-line 5) wydanie przez użytkownika opinii oWięcej oSpecjalista w polskiej bazie „get smarter”[…]

Doradca w projekcie „TELEKARIERA – zapobieganie wykluczaniu społecznemu osób z niepełnosprawnością związaną z układem oddechowym, krążeniowym oraz ruchowym”

Doradca w projekcie „TELEKARIERA – zapobieganie wykluczaniu społecznemu osób z niepełnosprawnością związaną z układem oddechowym, krążeniowym oraz ruchowym”

COACHING BIZNESOWYTELEKARIERA to program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo, krążeniowo oraz ruchowo z terenu Małopolski. Pomysł zrodził się w 2009 roku podczas spotkań ekspertów Stowarzyszenia WIOSNA i Fundacji MATIO, która wspiera osoby chore na mukowiscydozę. Dzięki nawiązanemu partnerstwu powstał projekt łączący doświadczenia w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych oraz niesienia idei mądrej pomocy. Postanowiliśmy kontynuować to przedsięwzięcie i w obecnej, trzeciej edycji projektu – do partnerstwa zaprosiliśmy firmę K&T BUSINESS SOLUTIONS działającą w obszarze zarządzania oraz nowych technologii.

Czytaj więcej O tej wersjiDoradca w projekcie „TELEKARIERA – zapobieganie wykluczaniu społecznemu osób z niepełnosprawnością związaną z układem oddechowym, krążeniowym oraz ruchowym”