ARTYKUŁY

Doradca w projekcie „Zmiana na PLUS”

Doradca w projekcie „Zmiana na PLUS”

Projekt pn. „Zmiana na PLUS” realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 oś priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr iWięcej oDoradca w projekcie „Zmiana na PLUS”[…]

Doradca w projekcie ”Praca dla Młodych!”

Doradca w projekcie ”Praca dla Młodych!”

ROBERT_MACIASZEK

Projekt „Praca dla Młodych!” jest realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w ramach Priorytetu I, Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej O tej wersjiDoradca w projekcie ”Praca dla Młodych!”

KZK: Pierwsza firma kulturoznawcy – warsztat

KZK: Pierwsza firma kulturoznawcy – warsztat

Własna firma krok po kroku Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom zagadnień z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Słuchacze będą mieli okazję zdobyć użyteczne informacje na podstawie konkretnych przykładów z praktyki biznesu. Więcej…

Po co firmie konsultant?

Po co firmie konsultant?

Dla przedsiębiorstwa znajdującego się w kryzysie lub odczuwającego słabość koniunktury, często jedyną szansą staje się zatrudnienie zewnętrznego konsultanta. To, że jest ono właśnie w takiej, a nie innej sytuacji, świadczy o tym, iż brak jest ludzi, którzy potrafią obiektywnie, krytycznie i bezkompromisowo ocenić stan i perspektywy rozwoju swojej firmy. Doświadczeni konsultanci mają nie tylko doświadczenie i listęWięcej oPo co firmie konsultant?[…]

Specjalista w polskiej bazie „get smarter”

Specjalista w polskiej bazie „get smarter”

Platforma  get smarter  umożliwia: 1) przedstawienie przez specjalistów oferty konsultacji 2) wyszukanie przez użytkownika oferty konsultacji świadczonych przez specjalistę w interesującej go dziedzinie 3) zawarcie przez użytkownika i specjalistę transakcji, której przedmiotem jest świadczenie przez specjalistę konsultacji na rzecz użytkownika 4) odbycie przez użytkownika i specjalistę wirtualnego spotkania on-line 5) wydanie przez użytkownika opinii oWięcej oSpecjalista w polskiej bazie „get smarter”[…]

Doradca w projekcie „TELEKARIERA – zapobieganie wykluczaniu społecznemu osób z niepełnosprawnością związaną z układem oddechowym, krążeniowym oraz ruchowym”

Doradca w projekcie „TELEKARIERA – zapobieganie wykluczaniu społecznemu osób z niepełnosprawnością związaną z układem oddechowym, krążeniowym oraz ruchowym”

COACHING BIZNESOWYTELEKARIERA to program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo, krążeniowo oraz ruchowo z terenu Małopolski. Pomysł zrodził się w 2009 roku podczas spotkań ekspertów Stowarzyszenia WIOSNA i Fundacji MATIO, która wspiera osoby chore na mukowiscydozę. Dzięki nawiązanemu partnerstwu powstał projekt łączący doświadczenia w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych oraz niesienia idei mądrej pomocy. Postanowiliśmy kontynuować to przedsięwzięcie i w obecnej, trzeciej edycji projektu – do partnerstwa zaprosiliśmy firmę K&T BUSINESS SOLUTIONS działającą w obszarze zarządzania oraz nowych technologii.

Czytaj więcej O tej wersjiDoradca w projekcie „TELEKARIERA – zapobieganie wykluczaniu społecznemu osób z niepełnosprawnością związaną z układem oddechowym, krążeniowym oraz ruchowym”

Doradca w projekcie „MMP dostawcą usług dla osób starszych”

Doradca w projekcie „MMP dostawcą usług dla osób starszych”

Od kwietnia 2014 na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYG Consulting rozpocznie realizację projektu szkoleniowo-doradczego w ramach PO KL 2.1.3.: „MMP dostawcą usług dla osób starszych”. Celem projektu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorców i ich pracowników w obszarze budowania i rozwijania usług dopasowanych do potrzeb dojrzałego klienta tj. osób powyżej 60/65 roku życia. ProjektWięcej oDoradca w projekcie „MMP dostawcą usług dla osób starszych”[…]

Wrześniowy cut off za nami – do SME Instrument wpłynęło 1944 wnioski

Wrześniowy cut off za nami – do SME Instrument wpłynęło 1944 wnioski

24 września minęła data drugiego cut off aplikowania do pierwszej fazy projektu SME Instrument w ramach Horyzontu 2020. Do EASME wpłynęło 1944 wniosków, czyli znacząco mniej niż do naboru czerwcowego (wtedy 2666). Można się było tego spodziewać, gdyż po pierwszej euforii często następuje spadek zapału. Co ciekawe, ranking ilości wniosków z podziałem na poszczególne kraje pozostajeWięcej oWrześniowy cut off za nami – do SME Instrument wpłynęło 1944 wnioski[…]

Instrument MŚP w Horyzoncie 2020

Instrument MŚP w Horyzoncie 2020

Wsparcie dla MŚP jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także spójności społecznej. W związku z tym, w Programie Horyzont 2020 przyjęto założenie, że około 20% całkowitego budżetu przeznaczonego na walkę z wyzwaniami społecznymi oraz na technologie wspomagające i przemysłowe trafi w ręce małych i średnich przedsiębiorstw,Więcej oInstrument MŚP w Horyzoncie 2020[…]