Zarzadzanie strategiczne dla studentów MBA

„Zarządzanie strategiczne”  to temat wykładu dla studentów EMBA, który zapoczątkował moją współpracę dydaktyczną z Collegium Humanum https://humanum.pl/. Uczelnia oferuje  min. studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) organizowane w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie. Słuchaczami wykładu byli pracownicy i właściciele firm oraz urzędnicy zajmujący kierownicze stanowiska. Zajęcia są prowadzone online i stąd największym wyzwaniem było wejście w interakcję z przedstawicielami grupy ponad sześćdziesięciu studentów. Podczas zajęć zgodnie doszliśmy do wniosku, że w dobie niespodziewanych zjawisk o zasięgu globalnym (typu pandemia), czy coraz większego wpływu ocieplenia klimatu na gospodarkę, zarządzanie strategiczne musi być szczególnie elastyczne i uwzględniać mechanizmy adaptacji biznesu do zmieniającego się otoczenia.