Wracają Małopolskie Bony Rozwojowe Plus ?

Środki w ramach realizowanych projektów: 82 710 967,56 zł

Okres realizacji: do 31 stycznia 2023 r.

System dystrybucji środków: system bonowy.

Limity kosztów usług rozwojowych:

1 godzina usługi szkoleniowej – 60 zł

1 godzina usługi doradczej – 120 zł

Egzamin – algorytm: całkowita kwota za egzamin/wartość bonu=liczba bonów np. egzamin o wartości 1200 zł będzie rozliczany 20 bonami rozwojowymi o wartości 60 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. samozatrudniony: 7 680 zł
 2. 1 – 3 pracowników: 11 520 zł
 3. 4 – 9 pracowników: 15 360 zł
 4. 10 – 19 pracowników: 23 040 zł
 5. 20 – 49 pracowników: 38 400 zł
 6. 50 – 99 pracowników: 69 120 zł
 7. 100 – 249 pracowników: 130 560 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

Preferencje w dostępie do środków:

 • pracownicy w wieku 50 lat lub więcej;
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorstwach z branż/sektorów wysokiego wzrostu
 • usługi rozwojowe kończące się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o Zintegrowanym Systemie