SPOJRZENIE NA BIZNES Z ZEWNĄTRZ

Usługa polega na szczegółowej analizie obszarów działalności Przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów biznesowych. Podczas spotkań doradczych z kluczowymi osobami w firmie sporządzona zostaje dokumentacja opisująca procesy w ważnych dla przedsiębiorstwa obszarach wraz z wskazaniami dotyczącymi ich optymalizacji.

Korzyści uzyskiwane przez klienta w efekcie wdrożenia wyników usługi doradczej to:

 • pozyskanie pełnej wiedzy w zakresie procesów jakie zachodzą w firmie i osób w nie zaangażowanych,
 • rzetelna i obiektywna ocena stanu faktycznego,
 • szczegółowe wytyczne korygujące nieprawidłowości,
 • wiedza w obszarze narzędzi (w tym narzędzi informatycznych), jakie można użyć do optymalizacji procesów,
 • możliwość lepszego wykorzystania czasu pracy pracowników poprzez zautomatyzowanie elementów procesów,
 • zmniejszenie pomyłek ludzkich dzięki zastosowaniu automatyzacji procesów,
 • zmniejszenie produktów (usług) niezgodnych – tzw. braków, zmniejszenie ilości reklamacji,
 • poprawa poziomu wykorzystania pracy ludzi, maszyn i urządzeń (biurowych, produkcyjnych, magazynowych) przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie wydajności działań oraz skrócenie czasu realizowanych operacji (np. obiegu dokumentów, procesów produkcyjnych, magazynowych, transportowych),
 • obniżenie kosztów przebiegu procesu, a co za tym idzie wzrost zysków,
 • podniesienie jakości i terminowości produktów procesu,
 • uzyskanie przewagi rynkowej na tle firm z branży, wzrost liczby klientów i przychodów

Dzięki audytowi procesów biznesowych, zaproponowane rekomendacje dają wymierny efekt finansowy. Oferta usług dostępna na BUR.