Czasami, gdy w swoim życiu masz do czynienia z problemem, zwracasz się do przyjaciół lubi rodziny o opinię. Firmy często też tego potrzebują, szczególnie podczas podejmowania trudnych decyzji. Zdarza się, że menadżerowie mają pewną wizję rozwiązania problemu, z którym mają do czynienia, ale chcą się upewnić, że to, co myślą, jest poprawne. Kiedy indziej napotkane wyzwanie jest dla nich na tyle nowe, że chcą sprawdzić czy nie można zastosować oczywistego (ale im nieznanego) rozwiązania . Dlatego zwracają się do konsultantów, aby przyszli i przedstawili swoją opinię. Nie jest to jednak tylko opinia – ponieważ konsultanci często pracują z wieloma różnymi firmami i mogli wcześniej napotkać i rozwiązać ten problem u kogoś innego. Nie do przecenienia jest spojrzenie konsultanta na firmę z dystansu. Nie będąc uwikłanym w firmowe układy, nie znając firmowych „świętych krów” i nie asekurując się przed narażeniem się „górze” – konsultant może zidentyfikować obiektywną przyczynę problemu i wskazać bezkompromisowe wyjście z sytuacji.