Marketing w firmie – materiał do pobrania

Znana jest opinia, iż to, co w marketingu ma więcej niż cztery lata,  staje się nieaktualne. Jednak czy na pewno można zignorować teorie i twierdzenia klasyków takich jak Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders czy bliższych nam Jerzy Altkorn i Teodor Kramer? Sądzę, że nie. Ich wartością jest co najmniej uporządkowanie już funkcjonujących i wprowadzenie nowych pojęć opisujących mechanizmy rynkowe. Sadzę też, że żadnemu marketerowi nie powinny być obce klasyczne metody od lat stosowane w analizie, diagnozowaniu oraz budowaniu strategii i planów marketingowych. Zapraszam do pobrania i lektury bezpłatnej publikacji „Marketing w firmie”, gdzie zawarłem przegląd myśli marketingowej ostatnich dziesięcioleci.

Pobierz tutaj >>>